“Omsättning för vår lagerhantering har nästan fördubblats på 5 år, och med Carina vid rodret kan vi satsa ännu mer på nya kunder på väg in”, säger Anders Norin, Produktionschef på ÅJ Distribution.

Carina Olsson tillträdde som lagerchef i augusti. Carina kommer närmast från MediCarrier AB där hon de senaste åren hade i uppdrag att effektivisera logistikflödet. Innan dess arbetade hon på Siemens.

Anledning till rekryteringen: Lagerhanteringen blir en allt viktigare funktion i ÅJs verksamhet. Omsättning i lagret har nästan fördubblats på 5 år. Enligt ÅJ’s sälj/marknadsavdelning är det inom kundkategorin varumärken och säljbolag vi kan förvänta oss expansion. Denna typ av kunder har stort orderflöde från lager varför omsättningen förväntas växa ytterligare inom lagerfunktionerna.

Vi kommer utveckla lagerverksamheten med att hitta den ”röda tråden”. Optimera effektivisera samtliga flöden så att onödig hantering och tid minimeras. Vi ska se över buffertlager/plocklager och klassificera artiklarna i ABC principen (högfrekvent – mellan och lågfrekventa artiklar). Vi ska också se över smartare lagringsmöjligheter samt utvärdera olika plockmetoder/teknik så att plock och pack effektiviseras så mycket som möjligt. Kundnöjdhet är en avgörande faktor för ÅJ och det är viktigt för oss att vi levererar rätt vara i rätt tid på rätt plats.