3PL & LOGISTIK

Service developer

Vårt kunderbjudande innehåller basfunktioner som lagring, plock & pack och utleverans.

Till detta erbjuder vi också tjänster och lösningar för t ex crossdocking, webb-portal för beställningar alternativt integrationer med kundens ERP-system, förpackningslösningar, säkerhetslösningar m.m.

Integration

Vi sköter logistik och lagerverksamhet för företag som behöver en kompetent partner, med hög servicenivå och IT-system som kan integreras med alla affärs- och webb-ordersystem på marknaden. 

Process

I våra tjänster ingår bl a godsmottagning av artiklar till lagret, inventering och kvalitetskontroll, placerings på pall eller hyllor, registrering av artikelnummer, plock och packtjänster etc. Vi har en professionell studio där vi kan fotografera enheter.

Vi skapar produktbeskrivningar och lägger in dem, tillsammans med artikelbilder, i webbshop.

Ordermottagning sker via vår webbshop, kundens webbshop eller via mejl och telefon.

SAMMANFATTNING

 • 5000 kvm höglager

 • Integration med kundens order-system / ERP

 • Effektiv returhantering med uppföljning & statistik

 • ÅJ’s kundtjänst hanterar alla avvikelser

 • Automatiserat plock och pack med marknadens största kapacitet

 • Kostnadseffektiva transporter

Ett urval av tjänster & funktioner som vi erbjuder

Lager

 • SMART Warehousing
 • Dagshyra
 • FIFO
 • FEFO
 • Destruktionsdatum
 • Lagernivåbevakning

Produktion

 • CBA ankomstkontroll
 • Store planner
 • Kittning
 • Kampanjpackning
 • Kampanjlådor
 • Goodie bags

Transporter

 • Samtransporter
 • Miljötransporter

Export

 • Dokumenthantering
 • Införtullning

Debitering

 • Region
 • Land
 • Produkt/artikelägare
 • Månadsfakturor

Inköp

 • PIM
 • POS material
 • PROPS material

WEB Shop

 • Long life/Kampanj