Christer Nöjd emballage mijökompensation

Christer Nöjd är en viktigt leverantör till ÅJ och ser till att vi uppfyller våra högt ställda miljökrav och målsättningar om sänkt påverkan på vårt klimat.