DHL go green logotype frakttjänster till ÅJ Distribution