Bilden visar medarbetare i Helpdesken på ÅJ Distribution

Medarbetare på ÅJ Distributions helpdesk sitter och besvarar frågor från våra kunder