WTW - illustration som visar klimatpåverkan mätt i Well-to-wheel

WTW – illustration som visar klimatpåverkan mätt i Well-to-wheel