Violia är leverantör av återvinnings och destruktionstjänster för kunder till ÅJ Distibution.