VAD KAN VI HJÄLPA TILL MED?

VAD KAN VI HJÄLPA TILL MED?

KAMPANJ

Butikskampanjer med optimerad process©

Efter noggrann analys av kampanjens innehåll, tidsåtgång och speciella önskemål planerar våra projektledare och produktionsledare kampanjen med fokus på deadlines, kvalité och kostnadseffektivitet.

Vi är hemma i den globala byn

På uppdrag av våra kunder skeppar vi dagligen butikskampanjer till över 77 länder varav 44 utanför EU. Våra logistikexperter löser utmaningen med att få fram materialet i tid utan fördröjningar i tull eller gränsövergångar. Vi har expertis och lång erfarenhet avseende exportdokumentation.

Systemverktyg som underlättar

Vi tillhandahåller lösningar, baserade på Excel och i samverkan med molnbaserad lagring, som förenklar all kommunikation och dialog mellan våra kunder och våra projektledare. Systemet genererar exempelvis artikelinformation, fördelningar, inköpsordrar, beställningsunderlag till leverantörer etc.

Du väljer tryckerier och leverantörer efter disciplin – vi samordnar och optimerar utskicken

Vår affärsidé är att agera som ett nav för våra kunder. Uppdragsgivaren väljer tryckerier med olika inriktning där de får bästa synergi avseende leveranstid, kvalité och pris. Trycksakerna skickas därefter till ÅJ efterhand de är klara. Vi tar över ansvaret och ser till att godset sampackas med hög kvalité och skeppas ut till mottagarna enligt kampanjplan med bästa möjliga ekonomi.

SAMMANFATTNING

 • Marknadens snabbaste produktion för butikskampanjer

 • Etablerad molnbaserad samarbetsplattform, för enklare processer

 • Vi skeppar dina paket över hela världen

 • Standardemballage  eller skräddarsydda lösningar

 • Vi tar hand om all tullhantering vid export utanför EU

 • ÅJ’s kundtjänst löser alla eventuella avvikelser

EVENTLOGISTIK

Eventlogistik med optimerad process©

I bastjänsten ser vi till att eventmaterialet skickas ut till mässan/eventet i god tid för att ni skall hinna montera materialet i lugn och ro.

Förutom utskicket så ordnar vi returtransporten när du så önskar. Vi kan också erbjuda  demontering av enheterna om din personal inte har möjlighet att göra det.

Via oss kan du också boka så kallade turnéer där material skickas ut från vårt lager för att sedan skeppas vidare mellan olika mässor eller event. Även här kan vi erbjuda demontering av enheterna för vidaretransport till nästa mottagare.

Vår turné-app hjälper dig och din personal på fältet att ha koll!

Planerar du en turné med enheter från olika leverantörer som skall ankomma mässan/eventet vid samma tidpunkt kan du med fördel använda vår app. Appen ser till att samtliga inblandade känner till tidplaner, adresser, slot-tider mm. Appen kan användas av alla inblandade i turnén: huvudkontoret, fältpersonal, logistikföretaget etc.

Appen fungerar i iOS, Android och webbläsare.

Vårt samarbete med Jetpak ger oss möjligheter att ha personal och lokaler på 35 platser över hela Sverige

SAMMANFATTNING

 • Vi hanterar upphämtningar och utleveranser

 • Vi syr ihop alla stopp på din turné

 • Nedpackning på plats

 • Avstämning av turné med hjälp av App för iPhone / Android

 • Du har en kontaktperson på ÅJ, som hanterar alla kontakter utifrån dina önskemål

TOURMANAGER 3.0

3PL & LOGISTIK

3PL logistik  & Lagerhotell

Vi sköter logistik och lagerverksamhet för företag som behöver en kompetent partner, med hög servicenivå och IT-system som kan integreras med alla affärs- och webb-ordersystem på marknaden.  Läs mer om integrationsmöjligheter här.

I våra tjänster ingår bl a godsmottagning av artiklar till lagret, inventering och kvalitetskontroll, placerings på pall eller hyllor, registrering av artikelnummer, plock och packtjänster etc. Vi har en professionell studio där vi kan fotografera enheter.

Vi skapar produktbeskrivningar och lägger in dem, tillsammans med artikelbilder, i webbshop.

Ordermottagning sker via vår webbshop, kundens webbshop eller via mejl och telefon.

SAMMANFATTNING

 • 5000 kvm höglager

 • Integrerad IT med era system

 • Effektiv returhantering med uppföljning & statistik

 • ÅJ’s kundtjänst hanterar alla avvikelser

 • Automatiserat plock och pack med marknadens största kapacitet

 • Kostnadseffektiva transporter

MILJÖARBETE

Vad vill vi på ÅJ uppnå?

Minimera  vårt och våra kunders  avtryckmiljön

Samlingsnamnet för vår satsnings inom detta kallar vi EPM, där vi mäter effekterna av insatser som vår organisation – och utvalda partners – gör för att mina avtrycken på miljön som sätts när vi skickar ut paket för våra kunders räkning.

Hur går det till?

Emballage

 • Den well som vi använder till våra utskick är skapad av återvunnen well, som kan användas upp till 9 antal gånger innan den förbränns
 • Gamla emballage används sedan som fyllningsmaterial i nya kartonger
 • Det fyllnadsmaterial som vi använder är numera tillverkat av Polyeten, som har en positiv inverkan på miljön vid destruktion, eftersom det går att källsortera som plast och tillverkas ny plast av returmaterialet.

Destruktion

 • ÅJ Distribution AB samarbetar med Veolia gällande material som är uttjänt och överblivet från våra kunder.
 • Järn- och metallskrot, papper och plast återvinns och förädlas till nya råvaror i  Veolias anläggningar för att säljas vidare till stål- och metallverk, gjuterier och pappersbruk.
 • De återvunna råvarorna används sedan för att tillverka nya produkter.

Konsolidering

Det sammanlagda värdet att av våra produktionsledare värderar omfattningen av ett utskick, och maximerar antal enheter i kollina, för att reducera antalet kolli och samtidigt spara på miljö och frakter.

Klimatkompenserad frakt

 • Alla frakter, ut och in till ÅJ, kan miljösäkras.
 • Detta innebär att vi upphandlar miljöfrakter för våra kunder, med de fraktbolag som används för uppdragen.
 • Genom att låta ÅJ miljösäkra både ut och inleveranser av kundernas material, säkerställs att miljötänket håller igenom hela logistikflödet av det material som vi hanterar för våra kunder.

Vad har våra speditörer för mål med deras klimatarbete?

DHL Freight. Koldioxideffektivitet ska öka med 50 %  2025, jämfört med 2007 års nivåer. Detta nya mål grundas på initiativet Science Based Targets.

PostNord: Mål att minska utsläppen av koldioxid med 40 procent till 2020 jämfört med 2009 års nivå. Sedan 2009 har utsläppen minskat med 32 procent.

PARTNERS

 • Logotype Postnord - leverantör till ÅJ Distribution
 • Christer Nöjd emballage mijökompensation
 • DHL go green logotype frakttjänster till ÅJ Distribution

VÅRT MÅL

“Minska våra kunders klimatpåverkan av Co2 med 50% till 2023”

NULÄGE (2018)

Grafiken visar den sammanlagda utsläppseffekten som våra inrikes-transporter, med PostNord och DHL Freight, hade under 2018.

SAMMANFATTNING

 • Målstyrt miljöarbete
 • Miljövänliga produkter och tjänster
 • 100% sortering av avfall

 • Återvinning av lastpallar, wellpapp, tryckeripapper, plast mm.

SYSTEMSTÖD

Förenkling av din och vår vardag

Vi satsar stort på systemutveckling, för att underlätta vår kunders vardag och stötta våra interna processer.

I grunden för allt ligger vårt WMS-system (warehouse management system). I det systemet lagrar vi alla transaktioner, artiklar, fördelningar, kundorder m.m. Ovanpå WMS-systemet har vi ett antal applikationer och appar.

Webbshop för beställningar av kampanjmaterial, säsongsmaterial, upphängningsdetaljer, downloads m.m. Shopen är utvecklad med fokus på varumärken och kedjeföretag inom Retail. Med unika funktioner för att underlätta beställningar. Webbshopen finns i två versioner, en som används av anställda hos kunden och en som används av t ex privatpersoner, där användaren i förhand inte är känd. Alla information kring artiklarna i båda shoparna hanteras i ett och samma flöde, dvs ingen dubblerad administration.

Webbshop generator  är en applikation, baserad på MS Excel, som underlättar arbetet med att skapa artiklar, fastställa fördelningar, generera inköpsordrar till leverantörer och diverse statistik. Filer från detta system hanteras sedan av vårt WMS-system för att skapa t ex innehåll i webbshopen.

Exempel på detta är t ex Storeplanner. En produkt som håller register på alla mottagare för era kampanjer. Varje mottagares leveransadresser, kategorier, kontaktpersoner och behov av skyltmaterial är definierade. Utifrån detta beräknas sedan volymer för inköp av tryck, props, säsongsmaterial etc. Systemet skapar inköpsunderlag, fördelningslistor och information till webbshop för efterbeställningar av kampanj- och långstidsmaterial.

Appen Tourmanager, finns för både iOS, Android och webbläsare (PC/Mac) erbjuder ett stöd vid större eventutskick, turnéer m.m. Beroende på användarroll så kan t ex huvudkontoret, fältperson, transportörer, logistiker se och ändra status på utskick, kvittera mottaget material, rapportera in skador etc.

I våra löpande samarbeten med kund för olika uppdrag använder vi oss av Microsoft Sharepoint. I den miljö delar vi på dokument som rör t ex artiklar, fördelningar, artikelbilder, inköps, kampanjplaner, dokumentation, uppföljningar, statistik etc.

Integration

Oavsett om du väljer att använda vår webbshop, utvecklad med unik funktionalitet  för kedjeföretag och varumärken inom Retail, eller ditt eget system kan det integreras med vårt WMS-system.

Fortnox – XML – WebServices – du väljer

E-handelskunder kan t ex skicka in order via Fortnox, eller transaktioner i form av XLM eller WebServices.

Kundorder in – sändningsinformation tillbaka

Förutom att ta emot orderinformation från Fortnox och främmande system, skickar vi också tillbaka nödvändig information t ex orderstatus, sändningsinformation m.m.

Excel / CSV

För kunder som beställer utskick av butikskampanjer, kan också underlagen för artiklar och fördelningar komma i form av CSV eller Excel-filer.

SAMMANFATTNING

 • Marknadens modernaste WMS-system

 • Unik webbshop, utvecklad med fokus på kedjeföretag och varumärken inom Retail

 • Storeplanner för snabbare och enklare kampanjbeställningar

 • App för att hantera framgångsrika eventturnéer

 • Excel-specialister som kan hjälpa er med anpassning av excel-dokument

 • Enkelt flöde mellan kund och ÅJ via moln-baserade samarbetsplattformar

PRINT MANAGEMENT

Print management i kombination med logistik

Detta är förmodligen den bästa kombinationen. Vår kunskap sträcker sig från erfarenheter av genomförda kampanjer sedan 1983 med ständigt utvecklade kompetenser kring materialval, miljötänk, kostnader, effektivitet kring pack/plock och distribution ut till mottagarna.

Komplett inköpshantering

Låter du ÅJ sköta upphandlingen av trycksaker så sker detta i samma process som du skapar dina kampanjer, dvs utifrån vår applikation Webbshop generator skapar du artiklar och genererar en fördelning. Resultatet av detta arbete blir ett inköpsunderlag. Därifrån tar våra inköpare vid och tar in offerter för kampanjen. Innan beställning får du ett komplett underlag, för sign-off.

Från inköp till butiksleverans

Efter att beställningen är gjord hos leverantörerna sker en mängd steg i processen; inttag, kontroll av tryckprover, beställning, inleverans till ÅJ, beställning av emballage, optimering av packningsteknik, dvs så få emballage som möjligt, plock/pack och slutligen distribution.

En faktura för samtliga kostnader

 I och med att inköpsordrarna genereras ifrån vårt system, kan vi sedan hålla ihop alla kostnader från tryck till leverans i butik.

Självklart kan vi distribuera ut kostnader för kampanjen direkt till mottagarna, vi sätter upp ett regelverk som passar din affärsmodell.

SAMMANFATTNING

 • Fasta påslag för tryckinköpen

 • En faktura för alla tjänster i kampanjen

 • Direktfakturering av kostnader till mottagare (om så önskas)

ÅJ I SIFFROR

0 st
Anställda
0 kvm
Produktionsyta
0
Projekt per år
0
Antal kolli per år
0
Länder
0
Orter
0
Största kampanjen

ÅJ – en resa värd att beskriva
ÅJ Distribution AB startades 1983 efter en utvidgning av ett tryckeri. Redan tidigt bestämdes att inriktningen skulle vara att hjälpa kedjeföretag inom Retail med butikskampanjer. Under årens gång har företaget, kundkretsen och omsättningen ökat. Från starten i en källare i Bromsten, är vi nu belägna i en toppmodern produktionsanläggning i Sundby, Spånga med en produktionsyta motsvarande 5 000 kvm.

ÅJ idag
Vi arbetar idag med de främsta varumärkena inom Retail.  Såväl butikskedjor som säljorganisationer.

Målgrupper
Vi arbetar med ett 100-tal uppdragsgivare varje år, de flesta är marknadsledande inom detalj- och dagligvaruhandeln.

OMSÄTTNING

BÖRJA HOS OSS!

Till vår produktion söker vi dig som vill arbeta med packning av reklamprodukter som skall levereras till butiker och centrallager.

Vi söker kontinuerligt behovsanställda för arbete under högsäsong. Rätt person har god chans att få tillsvidareanställning.

Giltigt truckkort och tidigare erfarenhet av liknande arbete ser vi som meriterande. Vi ser gärna ansökningar från tjejer. För att arbeta hos oss måste du vara 18 år eller äldre. Vid anställning begär vi ett utdrag ur belastningsregistret.

Kontakt vår bemanningsansvarige – Magnus Hultén – om du har några frågor kring tjänsten. Du når Magnus på 08-505 258 40 alt magnus.hulten@ajdistribution.se.

Registrera dig här!

När du klickar på knappen ovan, så omdirigeras du till vårt bemanningsverktyg. Där kan du registrera dina kontaktuppgifter m.m.

MEDARBETARE

E-post: fornamn.efternamn@ajdistribution.se

Helpdesk – direkttfn: 08-505 258 50

David Hellbom, Helpdesk ÅJ Distribution

David Hellbom
Helpdesk / Kundtjänst
+46-(0)8-505 258 18

Yasser Karim, Helpdesk-medarbetare Åj Distribution

Yasser Karim
Helpdesk / Kundtjänst
+46-(0)8-505 258 07

Mejla helpdesk!

Inleveransfunktionen

Mats Isaksson, inleveransavdelningen ÅJ Distribution

Mats Isaksson
Ansvarig, Inleveransavdelningen
+46-(0)8-505 258 17

sohrab farashahi, inleveransavdelningen ÅJ Distribution

Sohrab Farashahi
Inleveranser
+46-(0)8-505 258 06

Johan Sylvén, inleveransavdelningen Åj Distribution

Johan Sylvén
Inleveranser
+46-(0)8-505 258 25

Mejla inleverans!

Utleveransfunktionen

Jonas Helgstrand, utleveransavdelningen ÅJ Distribution AB

Jonas Helgstrand
Utleveranser
+46-(0)8-505 258 55

Tobias Markström

+46-8-505 258 54

Achmed Achmed, utleveransavdelningen ÅJ Distribution AB

Abdi Ahmed
(föräldraledig)

Mejla utleverans!

Sälj/Marknad

Peter Wärnfeldt, Key account manager, ÅJ Distribution

Peter Wärnfeldt
Key Account Manager
+46-8-505 258 14

Anders Borgström, Key Account Manager ÅJ Distribution AB

Anders Borgström
Key Account Manager
+46-(0)8-505 258 09

Peter Westin, CCO ÅJ Distribution AB

Peter Westin
CMO
+46-8-505 258 04

Projektledning 

Johan Wernsten, Kundägare / Projektledare ÅJ Distribution AB

Johan Wernsten
Projektledare
+46-(0)8-505 258 08

Sandra Lindqvist kundägare / projektledare ÅJ Distribution AB

Sandra Lindkvist
(mammaledig)

Michael Wessberg Kundägare / projektledare ÅJ Distribution AB

Michael Wessberg
Projektledare
+46-(0)8-505 258 05

Anna Ringström, Kundägare / projektledare ÅJ Distribution

Anna Ringström
Projektledare
+46-(0)8-505 258 01

Elin Peet, kundägare / projektledare på ÅJ Distribution

Elin Peet
Projektledare
+46(0)8 505 258 16

Linda Kaljevic, kundägarchef ÅJ Distribution

Linda Kaljevic
Kundägarchef

Produktionsledning

Rami Mansour operativ produktionschef ÅJ Distribution

Rami Mansour
Produktionsledare
+46-(0)8-505 258 47

Magnus Hultén, bemanningansvarig & produktionsledare ÅJ Distribution

Magnus Hultén
Produktionsledare
+46-(0)8-505 258 40

Peter Rydén, produktionsledare ÅJ Distribution

Peter Rydén
(pappaledig)

Anders Norin Produktionschef ÅJ Distribution

Anders Norin
Produktionchef
08-505 258 60

Peter Hollner, Logistikchef ÅJ Distribution

Peter Hollner
Logistikchef
08-505 258 03

IT

Mikael Stor, process- och produktägare ÅJ Distribution AB

Mikael Stor
Projekt- och processledare
+46-(0)8-505 258 51

Emelie Blomqvist, systemförvaltare WMS på ÅJ Distribution

Emelie Blomqvist
Systemförvaltare WMS
+46-(0)8-505 258 35

Företagsledning

Fredrik Ringström
CEO
+46-(0)8-505 258 02

Peter Westin, CCO ÅJ Distribution AB

Peter Westin
CMO
+46 (0)8 505 258 04

Anders Norin Produktionschef ÅJ Distribution

Anders Norin
Produktionschef
+46 (0)8 505 258 60

Peter Hollner
Logistikchef
+46-(0)8-505 258 03

E-post: fornamn.efternamn@ajdistribution.se

KONTAKTINFORMATION

Kundtjänst / Helpdesk

Kontakta oss via epost:ajsupport@ajdistribution.se eller via telefon: +46 8-505 258 50.

Vi finns där för att hjälpa dig mellan

 • 08.00-17.00, måndag till torsdag,
 • 08.00 - 15.00 fredagar.

Avisering av inleveranser

När du levererar gods till ÅJ, kan du föravisera det till:  ankommande(at)ajdistribution.se.

Produktion / Inleveranser

Måndag-Torsdag 07.00 - 16.30
Fredagar 07.00 - 15.00

Besöks- och leveransadress: Arrendevägen 36, 163 44 Spånga
Postadress: Box 8311, 163 08 Spånga.

Leverantörsfakturor

Faktureringsadress
ÅJ Distribution AB
Fack 1315
Box 3037
831 46 Östersund

Alla fakturor skall skickas via e-post till: 1315(a)faktura.scancloud.se

PERSONUPPGIFTS-POLICY (GDPR)

Vi skyddar dina personuppgifter!

GDPR, General Data Protection Regulation, är en ny EU-förordning som börjar att gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL). Mycket är sig likt med kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter skärps.

Det är viktigt för oss att du känner dig lugn och trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför vill vi  att du ska veta hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den data som vi sparar hos oss i och med din hemsida.

Vi vill även informera dig kring vad du behöver se över som ansvarig för dina kunders uppgifter. Vi har därför sammanställt svaren på dessa frågor för att göra det enkelt för dig!

Har du några frågor kring hantering är du välkommen att kontakta Peter Westin, CCO ÅJ Distribution. Du når Peter på telefon 070-429 19 56.

Logga in på ÅJ's webbshop

INFORMATION OM BEREDSKAP INFÖR CORONA