UTSKICK AV PREMIER

Arbetar du med att få ert varumärke att växa, i samverkan med andra varumärken / företag?

Intresserad av en snabb och kostnadseffektiv logistik för premiehantering?

Vi har byggt en lösning där allt nedan ingår

  • Generering av unika värdekoder
  • QR-kod och/eller kortlänk till registreringsmodul
  • Kontroll att värdekod är giltig, och bara används en gång
  • Lagerhållning av premier under kampanjperiod
  • Utskick av premier till konsument
  • Kundtjänst
  • Feedback till uppdragsgivare med statistik över utskickade premier m.m.