EFTERBEARBETNING AV TRYCKSAKER

Vi samarbetar med ett flertal tryckerier i hela Norden och Baltikum. Dessa hjälper vi med olika uppdrag för att korta ner ledtider, från tryck till slutleverans.

Exempel på det är skärning samt tillverkning av block eller rabatthäften där snabb leverans är prioriterat.

Vi efterbehandlar trycksaker helt efter era önskemål och levererar snabbt till slutkund vare sig det är inom eller utanför Sveriges gränser.

Vill du veta mer?

Kontakta Niclas på 08-505 258 15 eller skicka mejl!

PRINT MANAGEMENT I KOMBINATION MED LOGISTIK

Detta är förmodligen den bästa kombinationen. Vår kunskap sträcker sig från erfarenheter av genomförda kampanjer sedan 1983 med ständigt utvecklade kompetenser kring materialval, miljötänk, kostnader, effektivitet kring pack/plock och distribution ut till mottagarna.

Komplett inköpshantering

Låter du ÅJ sköta upphandlingen av trycksaker så sker detta i samma process som du skapar dina kampanjer, dvs utifrån vår applikation Webbshop generator skapar du artiklar och genererar en fördelning. Resultatet av detta arbete blir ett inköpsunderlag. Därifrån tar våra inköpare vid och tar in offerter för kampanjen. Innan beställning får du ett komplett underlag, för sign-off.

Från inköp till butiksleverans

Efter att beställningen är gjord hos leverantörerna sker en mängd steg i processen; inttag, kontroll av tryckprover, beställning, inleverans till ÅJ, beställning av emballage, optimering av packningsteknik, dvs så få emballage som möjligt, plock/pack och slutligen distribution.

En faktura för samtliga kostnader

I och med att inköpsordrarna genereras ifrån vårt system, kan vi sedan hålla ihop alla kostnader från tryck till leverans i butik.

Självklart kan vi distribuera ut kostnader för kampanjen direkt till mottagarna, vi sätter upp ett regelverk som passar din affärsmodell.

SAMMANFATTNING

  • Fasta påslag för tryckinköpen

  • En faktura för alla tjänster i kampanjen

  • Direktfakturering av kostnader till mottagare (om så önskas)

logistik av premier
exempel på produkter för bearbetning
exempel på produkter för bearbetning