PERSONUPPGIFTS-POLICY (GDPR)

Vi skyddar dina personuppgifter!

GDPR, General Data Protection Regulation, är en ny EU-förordning som börjar att gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL). Mycket är sig likt med kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter skärps.

Det är viktigt för oss att du känner dig lugn och trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför vill vi  att du ska veta hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den data som vi sparar hos oss i och med din hemsida.

Vi vill även informera dig kring vad du behöver se över som ansvarig för dina kunders uppgifter. Vi har därför sammanställt svaren på dessa frågor för att göra det enkelt för dig!

Har du några frågor kring hantering är du välkommen att kontakta Peter Westin, CCO ÅJ Distribution. Du når Peter på telefon 070-429 19 56.