LOGISTIK FÖR E-HANDLARE

Alltid snabb frakt och kostnadseffektivt

Vi erbjuder dig som e-handlare en totallösning för e-handelslogistik.

Oavsett om du är nystartade eller etablerad med lite större volymer.

Vi hanterar stora flöden av enstaka order och styckplock med krav på hög varutillgänglighet, korta ledtider, god leveranskvalitet.

Snabb och flexibel distribution , effektiv returhantering och kostnadseffektiv logistik ger en nyckelsten för lönsam e-handel.

Hållbara lösningar

 • Återvinningsbara emballage
 • Polyeten / wellriv som fyllnadsmaterial – aldrig plast
 • Klimatkompenserade frakter
 • Sampackning för minskning av emballage till mottagarna

SAMMANFATTNING

 • 5000 kvm höglager

 • Integration med kundens order-system / ERP

 • Effektiv returhantering med uppföljning & statistik

 • ÅJ’s kundtjänst hanterar alla avvikelser

 • Automatiserat plock och pack med marknadens största kapacitet

 • Kostnadseffektiva transporter

Integrationer

integration e-handel affärssystem logistik

Vi integrerar de flesta affärssystem och-handelslösningar till vårt lagersystem.

Ska vi prata effektiv logistik?

Lager

 • SMART Warehousing
 • Dagshyra
 • FIFO
 • FEFO
 • Destruktionsdatum
 • Lagernivåbevakning

Produktion

 • Cross docking
 • CBA ankomstkontroll
 • Store planner
 • Kittning
 • Kampanjpackning
 • Kampanjlådor
 • Goodie bags

Transporter

 • Samtransporter
 • Miljötransporter

Export

 • Dokumenthantering
 • Införtullning
 • SGS inspektioner

Debitering

 • Region
 • Land
 • Produkt/artikelägare
 • Månadsfakturor

Inköp

 • PIM
 • POS material
 • PROPS material

WEB Shop

 • Long life/Kampanj