NOTHING LOST. EVERYTHING GAINED.

Som chef för läkemedelsprodukt bör ditt huvudfokus vara försäljningscykler och produktens framgång. Men vad sägs om det indirekta materialet
– produktbroschyrer, patientbroschyrer, kataloger, utställningsmaterial och certifikat.

Känns de ibland som en distraktion?

Låt oss hjälpa dig! 

Vi har samlat våra tjänster och produkter för pharma i en PDF, som du kan läsa här.

Bilden visar en pharma-medarbetare som visar produkter som finns på lagerhotellet på ÅJ Distribtion
ÅJ Distribution hanterar även Medical devices för läkemedelsbolag