NOTHING LOST. EVERYTHING GAINED.

Som chef för läkemedelsprodukt bör ditt huvudfokus vara försäljningscykler och produktens framgång. Men vad sägs om det indirekta materialet
– produktbroschyrer, patientbroschyrer, kataloger, utställningsmaterial och certifikat.

Känns de ibland som en distraktion?

Låt oss hjälpa dig! 

Vi har samlat våra tjänster och produkter för pharma i en PDF, som du kan läsa här.

BUTIKSKAMPANJER

Butikskampanjer med optimerad process©

Efter noggrann analys av kampanjens innehåll, tidsåtgång och speciella önskemål planerar våra projektledare och produktionsledare kampanjen med fokus på deadlines, kvalité och kostnadseffektivitet.

Vi är hemma i den globala byn

På uppdrag av våra kunder skeppar vi dagligen butikskampanjer till över 77 länder varav 44 utanför EU. Våra logistikexperter löser utmaningen med att få fram materialet i tid utan fördröjningar i tull eller gränsövergångar. Vi har expertis och lång erfarenhet avseende exportdokumentation.

Du väljer tryckerier och leverantörer efter disciplin – vi samordnar och optimerar utskicken

Vår affärsidé är att agera som ett nav för våra kunder. Uppdragsgivaren väljer tryckerier med olika inriktning där de får bästa synergi avseende leveranstid, kvalité och pris. Trycksakerna skickas därefter till ÅJ efterhand de är klara. Vi tar över ansvaret och ser till att godset sampackas med hög kvalité och skeppas ut till mottagarna enligt kampanjplan med bästa möjliga ekonomi

SAMMANFATTNING

 • Marknadens snabbaste produktion för butikskampanjer

 • Etablerad molnbaserad samarbetsplattform, för enklare processer

 • Vi skeppar dina paket över hela världen

 • Standardemballage  eller skräddarsydda lösningar

 • Vi tar hand om all tullhantering vid export utanför EU

 • ÅJ’s kundtjänst löser alla eventuella avvikelser

EVENTLOGISTIK

Eventlogistik med optimerad process©

I bastjänsten ser vi till att eventmaterialet skickas ut till mässan/eventet i god tid för att ni skall hinna montera materialet i lugn och ro.

Förutom utskicket så ordnar vi returtransporten när du så önskar. Vi kan också erbjuda  demontering av enheterna om din personal inte har möjlighet att göra det.

Via oss kan du också boka så kallade turnéer där material skickas ut från vårt lager för att sedan skeppas vidare mellan olika mässor eller event. Även här kan vi erbjuda demontering av enheterna för vidaretransport till nästa mottagare.

Vår turné-app hjälper dig och din personal på fältet att ha koll!

Planerar du en turné med enheter från olika leverantörer som skall ankomma mässan/eventet vid samma tidpunkt kan du med fördel använda vår app. Appen ser till att samtliga inblandade känner till tidplaner, adresser, slot-tider mm. Appen kan användas av alla inblandade i turnén: huvudkontoret, fältpersonal, logistikföretaget etc.

Appen fungerar i iOS, Android och webbläsare.

Vårt samarbete med Jetpak ger oss möjligheter att ha personal och lokaler på 35 platser över hela Sverige

SAMMANFATTNING

 • Vi hanterar upphämtningar och utleveranser

 • Vi syr ihop alla stopp på din turné

 • Nedpackning på plats

 • Avstämning av turné med hjälp av App för iPhone / Android

 • Du har en kontaktperson på ÅJ, som hanterar alla kontakter utifrån dina önskemål

3PL & LOGISTIK

3PL logistik  & Lagerhotell

Vi sköter logistik och lagerverksamhet för företag som behöver en kompetent partner, med hög servicenivå och IT-system som kan integreras med alla affärs- och webb-ordersystem på marknaden.  Läs mer om integrationsmöjligheter här.

I våra tjänster ingår bl a godsmottagning av artiklar till lagret, inventering och kvalitetskontroll, placerings på pall eller hyllor, registrering av artikelnummer, plock och packtjänster etc. Vi har en professionell studio där vi kan fotografera enheter.

Vi skapar produktbeskrivningar och lägger in dem, tillsammans med artikelbilder, i webbshop.

Ordermottagning sker via vår webbshop, kundens webbshop eller via mejl och telefon.

SAMMANFATTNING

 • 5000 kvm höglager

 • Integration med kundens order-system / ERP

 • Effektiv returhantering med uppföljning & statistik

 • ÅJ’s kundtjänst hanterar alla avvikelser

 • Automatiserat plock och pack med marknadens största kapacitet

 • Kostnadseffektiva transporter

KLIMATSMART LOGISTIK

Minimera  vårt och våra kunders  avtryckmiljön

Samlingsnamnet för vår satsnings inom detta kallar vi EPM, där vi mäter effekterna av insatser som vår organisation – och utvalda partners – gör för att mina avtrycken på miljön som sätts när vi skickar ut paket för våra kunders räkning.

Hur går det till?

Emballage

 • Den well som vi använder till våra utskick är skapad av återvunnen well, som kan användas upp till 9 antal gånger innan den förbränns
 • Gamla emballage används sedan som fyllningsmaterial i nya kartonger
 • Det fyllnadsmaterial som vi använder är numera tillverkat av Polyeten, som har en positiv inverkan på miljön vid destruktion, eftersom det går att källsortera som plast och tillverkas ny plast av returmaterialet.

Destruktion

 • ÅJ Distribution AB samarbetar med Veolia gällande material som är uttjänt och överblivet från våra kunder.
 • Järn- och metallskrot, papper och plast återvinns och förädlas till nya råvaror i  Veolias anläggningar för att säljas vidare till stål- och metallverk, gjuterier och pappersbruk.
 • De återvunna råvarorna används sedan för att tillverka nya produkter.

Konsolidering

Det sammanlagda värdet att av våra produktionsledare värderar omfattningen av ett utskick, och maximerar antal enheter i kollina, för att reducera antalet kolli och samtidigt spara på miljö och frakter.

Klimatkompenserad frakt

 • Alla frakter, ut och in till ÅJ, kan miljösäkras.
 • Detta innebär att vi upphandlar miljöfrakter för våra kunder, med de fraktbolag som används för uppdragen.
 • Genom att låta ÅJ miljösäkra både ut och inleveranser av kundernas material, säkerställs att miljötänket håller igenom hela logistikflödet av det material som vi hanterar för våra kunder.

Vad har våra speditörer för mål med deras klimatarbete?

DHL Freight. Koldioxideffektivitet ska öka med 50 %  2025, jämfört med 2007 års nivåer. Detta nya mål grundas på initiativet Science Based Targets.

PostNord: Mål att minska utsläppen av koldioxid med 40 procent till 2020 jämfört med 2009 års nivå. Sedan 2009 har utsläppen minskat med 32 procent.

PARTNERS

Logotype Postnord - leverantör till ÅJ Distribution
Christer Nöjd emballage mijökompensation
DHL go green logotype frakttjänster till ÅJ Distribution

VÅRT MÅL

“Minska våra kunders klimatpåverkan av Co2 med 50% till 2023”

SAMMANFATTNING

 • Målstyrt miljöarbete
 • Miljövänliga produkter och tjänster
 • 100% sortering av avfall

 • Återvinning av lastpallar, wellpapp, tryckeripapper, plast mm.

SYSTEMSTÖD

Förenkling av din och vår vardag

Välj vår webbshop för orderläggning, eller din egen – vi kan integrera oss mot alla moderna webbshopar på marknaden.

SAMMANFATTNING

 • Marknadens modernaste WMS-system

 • Unik webbshop, utvecklad med fokus på kedjeföretag och varumärken inom Retail

 • Storeplanner för snabbare och enklare kampanjbeställningar

 • App för att hantera framgångsrika eventturnéer

 • Excel-specialister som kan hjälpa er med anpassning av excel-dokument

 • Enkelt flöde mellan kund och ÅJ via moln-baserade samarbetsplattformar

PRINT MANAGEMENT

Print management i kombination med logistik

Detta är förmodligen den bästa kombinationen. Vår kunskap sträcker sig från erfarenheter av genomförda kampanjer sedan 1983 med ständigt utvecklade kompetenser kring materialval, miljötänk, kostnader, effektivitet kring pack/plock och distribution ut till mottagarna.

Komplett inköpshantering

Låter du ÅJ sköta upphandlingen av trycksaker så sker detta i samma process som du skapar dina kampanjer, dvs utifrån vår applikation Webbshop generator skapar du artiklar och genererar en fördelning. Resultatet av detta arbete blir ett inköpsunderlag. Därifrån tar våra inköpare vid och tar in offerter för kampanjen. Innan beställning får du ett komplett underlag, för sign-off.

Från inköp till butiksleverans

Efter att beställningen är gjord hos leverantörerna sker en mängd steg i processen; inttag, kontroll av tryckprover, beställning, inleverans till ÅJ, beställning av emballage, optimering av packningsteknik, dvs så få emballage som möjligt, plock/pack och slutligen distribution.

En faktura för samtliga kostnader

I och med att inköpsordrarna genereras ifrån vårt system, kan vi sedan hålla ihop alla kostnader från tryck till leverans i butik.

Självklart kan vi distribuera ut kostnader för kampanjen direkt till mottagarna, vi sätter upp ett regelverk som passar din affärsmodell.

SAMMANFATTNING

 • Fasta påslag för tryckinköpen

 • En faktura för alla tjänster i kampanjen

 • Direktfakturering av kostnader till mottagare (om så önskas)